Bangkok Thai Restaurant & Pho 911

410 E Green St, Champaign, IL 61820
(217) 954-1641