Texas Roadhouse

2805 I-40, Amarillo
(806) 352-7427

Order Online