P.J. Whelihan's Pub + Restaurant - Bethlehem
3395 High Point Blvd, Bethlehem PA 18017