Miyabi Shabu
15435 Jeffrey Rd #119, Irvine CA 92618