Bangkok Thai Restaurant & Pho 911
410 E Green St, Champaign IL 61820