Chimm - Thai & Southeast Asian Restaurant

365 Merchant Walk Square, Charlottesville, VA 22902
(434) 288-1120